Zapytaj Architekta

Codziennie
8.00 - 20.00

727 300 600
603 666 726

Oferta specjalna

Jeżeli żaden z projektów nie spełnia Państwa oczekiwań mamy dla Państwa specjalną ofertę wykonania projektu indywidualnego w promocyjnej cenie!!! projekt garażu lub budynku gospodarczego. Czytaj więcej

Projekt indywidualny już od 999 zł.

Płatność i dostawa

Dokumentacja wysyłana jest za pobraniem pocztowym.

Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa nasze biuro.

JAK ZAŁATWIĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ

KROK PIERWSZY
Pierwszym krokiem do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury urzędu gminy, w którym otrzymamy informację czy nasza działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli okaże się, że niestety brak jest takiego planu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej działki. Wniosek otrzymamy w Urzędzie Gminy. Następnym etapem jest Wybór projektu domu – jeżeli mamy już wypis z Planu Miejscowego lub Decyzje o WZiZT.
KROK DRUGI
Kolejnym krokiem jest wybór projektanta adaptującego nasz projekt. Dokonując adaptacji projektant adaptujący staje się jednocześnie głównym projektantem naszego domu. Z reguły jest to osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, znająca uwarunkowania lokalne która, współpracuje z projektantami branżowymi tj. konstruktorem i instalatorami sanitarnym i elektrycznym.
Projektankt adaptujący oprócz sporządzenia Planu Zagodspodarowania terenu naszej działki może dokonać różnych zmian w projekcie po ówczesnym uzyskaniu zgody od autora projektu takich jak np. zmiana usytuowania ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana kąta nachylenia połaci dachowej. Projektant adaptujący przed przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę powiniem uzyskać zapewnienie lub warunki na dostawę poszczególnych mediów takich jak woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna. W przypadku braku istniejącego zjazdu na działkę należy uzyskać Decyzje lokalizacji zjazdu z drogi publicznej u zarządcy drogi. Jest to dokument, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Na specjalnym wniosku należy wskazać dane inwestora, opisać rodzaj inwestycji budowlanej, podać adres planowanej budowy domu jednorodzinnego i numer działki ewidencyjnej
CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
Do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć:
1) Projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami;
2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) Ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) Inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy.

Procedura może różnić się zależnie od lokalnych wymagań konkretnej gminy, najpewniejsze i aktualne informacje, uzyskacie Państwo w rejonowym wydziale architektury.